Zorgvergoeding wordt niet meer tussentijds stopgezet

Om meer duidelijkheid en zekerheid te bieden aan verzekerden en aanbieders van zorg, heeft Zorgverzekeraars Nederland besloten om het tussentijds stoppen van de zorgvergoeding te verbieden. Hierdoor is het voor zorgverzekeraars bij de zorgverzekering voor 2016 niet zonder meer mogelijk om te besluiten om de zorgvergoeding stop te zetten. Dit kan vanaf 2016 pas op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Het doel van deze maatregel is het wegnemen van een groot stuk onzekerheid bij verzekerden. Tot nu toe was het voor zorgverzekeraars namelijk mogelijk om midden in het jaar te besluiten om de zorg van een patiënt niet langer te vergoeden. Vanaf 2016 weten zowel zorgaanbieders als verzekerden aan het begin van het jaar precies waar ze aan toe zijn. De maatregel geldt voor geneesmiddelen, hulpmiddelen voor zorg en behandelmethodes.

okt, 08, 2015

  Nieuws

0