Zorgaanbieders moeten klachten verplicht goed afhandelen door nieuwe wet

Met de goedkeuring door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Schippers, is de patiënt de grote winnaar. De invoering van de nieuwe wet zal gelden voor zo’n veertigduizend zorgaanbieders, die voortaan meer informatie moeten geven en daarnaast dienen te zorgen voor een betere klachtenafhandeling voor patiënten.

Dankzij de invoering van de nieuwe wet, krijgen patiënten voortaan betere informatie van zorgaanbieders aangeleverd. Zo moet het voor patiënten duidelijker worden, hoe goed hun zorgaanbieder presteert. Daarnaast moeten fouten en medische missers voortaan verplicht worden opgenomen in het medisch dossier.

Instellen van klachtenfunctionaris

Een andere verandering voor de zorgaanbieders, is dat zij een klachtenfunctionaris aan moeten stellen. Deze klachtenfunctionaris krijgt de taak om op een transparantie en informele manier klachten af te handelen, binnen zes weken. Hierbij kan een onafhankelijke geschilleninstantie een bindende uitspraak doen en een schadevergoeding toekennen, in het geval dat de betrokken partijen niet tot een passende oplossing komen.

Patiënten krijgen betere positie

Volgens de Patiëntenfederatie NPCF krijgt de patiënt met de invoering van de nieuwe wet een veel betere positie, iets waar de organisatie zich al jaren sterk voor maakt. “Mensen die klachten hebben over de zorg, of letsel hebben opgelopen, worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, en voelen zich vaak niet gehoord. De wet schept eindelijk de voorwaarden om dit voor mensen beter te maken.”, aldus een woordvoerder van de organisatie tegenover zorgverzekeraar HoyHoy.

okt, 15, 2015

  Nieuws

0