Thuishulp soms aanzienlijk duurder dan verwacht

Voor mensen die thuishulp krijgen, kunnen de kosten in de komende weken een stuk hoger komen te liggen dan vooraf werd verwacht. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen met een hoger inkomen, die een eigen bijdragen moeten betalen voor de thuishulp. Volgens het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat het hierbij om ongeveer een kwart van alle cliënten, die gebruik maken van thuishulp.

Grote verschillen

Opvallend is dat de verschillen op kunnen lopen van enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s per cliënt. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het CAK pas eind september alle gegeven over 2015 binnen heeft gekregen. De instantie waarschuwt mensen die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp krijgen en daar een deel zelf van moeten betalen, dan ook voor een hogere rekening.

Ongeveer 7.000 cliënten hebben nog geen rekening gehad, omdat de gegevens van de gemeente en de zorgaanbieder van elkaar verschillen. Deze rekening volgt later nog.

okt, 04, 2015

  Nieuws

0