In 2017 verdwijnt niet-Europese zorg uit het basispakket

Waar men voorheen verzekerd was voor niet-Europese zorg, verdwijnt deze dekking vanaf 1 januari 2017 uit het basispakket. Dit is het gevolg van een voorstel, wat minister Schippers eerder al deed bij het opstellen van het huidige regeerakkoord. In het voormalige stelsel kostte de werelddekking op jaarbasis zo’n 60 miljoen euro voor de overheid. Hierbij werden alle Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verbleven en daar zorg nodig hadden, gedekt.

Met de nieuwe maatregel wordt deze 60 miljoen euro bespaard. Overigens krijgen mensen die tijdelijk in het buitenland aan het werk zijn nog wel een vergoeding voor eventuele zorg in een land buiten Europa. Ook de zorg die enkel buiten Europa te verkrijgen is wordt nog vergoed, na de invoering van deze nieuwe maatregel.

Vervangende verzekeringen

Vanaf 1 januari 2017 wordt het voor Nederlanders mogelijk om zich op twee manieren te verzekeren tegen de zorgkosten in een niet-Europees land. Zo is het mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten en kan men een reisverzekering nemen, waarin de zorg in het buitenland is inbegrepen. Mocht je een dergelijke verzekering afsluiten, let dan goed op de dekking. Dit staat beschreven in de polisvoorwaarden van de verzekering, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

okt, 23, 2015

  Nieuws

0