Wat is het eigen risico van een zorgverzekering?

Iedereen die een zorgverzekering afsluit, heeft te maken met een eigen risico. Het eigen risico van een zorgverzekering is het bedrag dat u altijd dient te betalen als u gebruik maakt van bepaalde vormen van zorg: ook als u een zorgverzekering afsluit. Wordt u bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen, dan wordt uw verblijf in het ziekenhuis door uw zorgverzekering altijd vergoed. Echter, u dient er in dit geval wel rekening mee te betalen dat u het bedrag van uw eigen risico zelf moet voldoen, ook als u verzekerd bent voor een ziekenhuisopname en alles wat hierbij komt kijken. Overigens hoeft u het eigen risico niet altijd te betalen als u zorg ontvangt, want bij het bezoeken van de huisarts is het bijvoorbeeld niet nodig om het eigen risico te betalen. Wanneer u eigen risico moet betalen en wanneer niet, is dan ook afhankelijk per situatie.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Het bedrag dat u voor het eigen risico dient te betalen, is afhankelijk per verzekering. Bij sommige verzekeringen betaalt u meer maandelijkse premie en hoeft u daarom over het algemeen minder eigen risico te betalen, maar er zijn ook verzekeringen met een zeer lage premie en een hoger eigen risico. Sluit u een verzekering af, dan wordt aangeraden om voor het afsluiten van de verzekering te achterhalen wat het bedrag van het eigen risico is. Op deze manier weet u namelijk direct waar u aan toe bent als u zorg nodig heeft waar u het eigen risico voor dient te betalen.

jul, 28, 2015

  FAQ

0